Dymarki w Tarchalicach

 

 

Nauczyciele z powiatu wołowskiego spotkali się na warsztacie dla historyków, polonistów, przyrodników. Zaprezentowano im walory archeologiczne i przyrodnicze naszej okolicy.

Uczestnicy obejrzeli  dwa obiekty bazowe, oddalone od siebie o ok. 4 km: Centrum Edukacji Archeologicznej w Tarchalicach i Centrum Edukacji Ekologicznej pod Dębnem. Ponieważ ekomuzeum łączy historię, kulturę i przyrodę w ich pierwotnej formie występowania, organizatorzy wraz  z nauczycielami  szkół z naszego powiatu planują rozpropagować te miejsca  i zapoznać z nimi uczniów szkół z naszego regionu. Stąd zaplanowane przeszkolenie w tym temacie naszych nauczycieli, którzy mogliby następnie odwiedzić Tarchalice i Dębno wraz ze swoimi wychowankami. Warsztat w Ekomuzeum “Dymarki” w Tarchalicach poprowadził dr Paweł Madera, archeolog z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. Spotkanie w Centrum Edukacji Ekologicznej pod Dębnem prowadził Dariusz Gała, przedstawiciel Nadleśnictwa Wołów.