Reklama
Reklama

blog_1_600x150


Dylematy konsumenta, czyli jak kupować taniej i co zrobić jeśli okaże się, że kupiony towar nie jest takim o jakim marzyliśmy?


 

Coraz więcej z nas przekonuje się do zakupów przez internet. Zauważamy, że w sieci mamy dużo większy wybór towarów niż w sklepach stacjonarnych i że cena również jest zachęcająca gdyż sklep internetowy nie ponosi tak wysokich kosztów swojej działalności, jak sklep stacjonarny czyli np. kosztów wynajęcia lokalu czy zatrudniania grona dobrze wyszkolonych sprzedawców. Z tego też powodu może pozwolić sobie na niższe ceny oferowanych produktów. Jak więc zdecydować co kupić? Zwracajmy uwagę na opinię o marce, która wprowadziła dany towar na rynek i korzystajmy z rankingów internetowych, w których klienci (czyli my sami) oceniamy zarówno sklepy internetowe, jak i produkty w nich kupione.

Powiemy: tak, to wszystko prawda ale co zrobić kiedy kupiony towar, dostarczony do domu nie jest takim, jakim chcielibyśmy żeby był? Lodówka nie pasuje kolorem do pozostałych sprzętów AGD albo jej agregat pracuje tak głośno, że bardzo nam przeszkadza. Takie obawy ma wielu z nas ale nic prostszego, bo możemy po prosu od zawartej umowy odstąpić i zwrócić lodówkę sprzedawcy, nie musząc się przy tym tłumaczyć z naszej decyzji.

Wykonywanie prawa Unii Europejskiej następuje między innymi poprzez jego wdrożenie do krajowych porządków prawnych. Taki też cel miało uchwalenie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.04.2014r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), która to ustawa weszła w życie w dniu 25.12.2014r. i zmieniła między innymi zasady sprzedaży przez internet.

Sprzedawcy mieli bardzo dużo czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, co jest zrozumiałe, gdyż to na nich nałożono obowiązek pełnego i jasnego poinformowania klienta o konsekwencjach zawarcia umowy kupna- sprzedaż i wynikających stąd prawach i obowiązkach stron a brak takich informacji wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla sprzedawców właśnie.

Zgodnie z art.27 ww. ustawy konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak sprzedawca nie poinformował nas o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa powyżej. Gdy zaś sprzedawca poinformuje o prawie odstąpienia od umowy przed upływem ww. terminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Ustawodawca nie wskazał jakiegoś szczególnego sposobu odstąpienia od umowy. W załączniku nr 2 do ustawy zamieścił jednak wzór odstąpienia od umowy, dlatego dla własnej pewności róbmy to pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwróćmy też uwagę czy w regulaminie sklepu nie znajdziemy formularza do odstąpienia od umowy, z którego będziemy mogli skorzystać. Osobiście spotkałam się z praktyką przesyłania zarówno regulaminu, jak i formularza do odstąpienia razem z zamówionym przeze mnie towarem.

Czyli: wypełniamy formularz o odstąpieniu, czekamy na potwierdzenie otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu i odsyłamy towar. Ustawodawca nie precyzuje w jaki sposób powinniśmy zwrócić towar. Możemy odesłać go pocztą, przesyłką kurierską lub też zawieźć osobiście.

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosimy sami i w zasadzie są to jedyne koszty, jakie nie zostaną nam zwrócone , chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub też nie poinformował nas o konieczności poniesienia tych kosztów. Faktem jest, że coraz więcej sklepów internetowych walcząc o klienta, decyduje się na ponoszenie kosztów dostaw zarówno do, jak i od klienta.

Umowę zawartą na odległość, od której odstąpiliśmy, uważa się za niezawartą a jej strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń.

Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, sprzedawca ma obowiązek zwrócić nam wszystkie dokonane przez nas płatności.

Pamiętać jednak należy, że jeżeli wybraliśmy sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, to nie jest on zobowiązany do zwrotu nam poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Oznacza to, że jeżeli na przykład chcieliśmy mieć towar bardzo szybko i zamiast opcji najtańszej wysyłki za kwotę 10 zł wybraliśmy opcję dostawy przez firmę kurierską za 30 zł, to sprzedawca zwróci nam tylko 10 zł, jako kwotę najniższej dostawy.

My również zobowiązani jesteśmy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez niego do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu, jaki wybraliśmy my do zapłaty za towar, czyli jeśli płaciliśmy przelewem z konta bankowego, to otrzymamy zwrot pieniędzy na konto.

Jako konsumenci ponosimy też odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

W tym miejscu chciałabym wspomnieć, że art. 38 omawianej ustawy zawiera również katalog umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, od których z uwagi na specyficzny rodzaj kupowanych usług lub świadczeń, nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia ale ten temat powinien być przedmiotem innego już rozważania.

Podsumowując: nie obawiajmy się kupowania przez internet i w razie nietrafienia z zakupem- korzystajmy z danego nam przez ustawodawcę prawa do odstąpienia od zawartej umowy.

Pamiętajmy jednak, aby nie nadużywać danego nam prawa, gdyż po drugiej stronie znajduje się przecież sprzedawca, który ponosić będzie koszty naszego niezdecydowania. Decydując się na zakup w internecie przeczytajmy najpierw dokładnie specyfikację interesującego nas towaru i regulamin sklepu. Zapoznajmy się z opinią o samym sklepie i sprzedawanych przez niego towarach. Zróbmy wszystko, aby w naszej ocenie podjąć dobrą i świadomą decyzję o zakupie. A jeśli mimo to, nie będziemy zadowoleni, to korzystajmy ze swoich praw konsumenckich.

 

Aneta Gośniowska

Kancelaria Radcy Prawnego

www: http://mgkancelaria.16mb.com

e-mail: a.gosniowska@przykladowyemail.pl

Reklama
Reklama