„Pokaż nam język!”

“Pokaż nam język”
Uczennica Sandra Witiak z klasy II liceum z Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym dostała się do finału ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego “Pokaż nam język”. Konkurs był doskonałą okazją do sprawdzenia swoich kompetencji językowych oraz wiedzy kulturoznawczej, wykazania się sztuką debatowania, a także sposobem na dobrą zabawę.

2018 został ogłoszony rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego temat przewodni konkursu brzmiał: “Wolność kocham i rozumiem. Czym jest wolność dla młodego pokolenia?”.

Uczestnicy konkursu zmierzyli się w dwóch etapach rozgrywek – teście online (100  pytań) i finale ogólnopolskim. Finaliści mieli do napisania esej na zadany temat.

Konkurs odbył się w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Po konkursie uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzali Poznań. Odwiedzili między innymi Muzeum Rogalowe, w którym zdobywali umiejętności  rogalowego czeladnika.