Unia dała 30 mln zł na remont wałów przy Odrze

Wały przeciwpowodziowe pomiędzy Urazem a Brzegiem Dolnym zostaną wzmocnione. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dostał pieniądze m.in. na ulepszenie rowu odprowadzającego, który pompuje wodę do Odry. – To na pewno zwiększy nasze bezpieczeństwo – przyznaje Andrzej Borowiak, sołtys wsi Wały.

Inwestycja obejmuje remont 11 kilometrów wału przeciwpowodziowego od Urazu do Brzegu Dolnego. Będzie kosztowała 28 mln zł, z tego Unia dołoży z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ponad 23 mln zł.

Za blisko 30 mln zł m.in. przebudują śluzę, która pomaga w wyrównaniu poziomów wody przepływającym statkom i barkom. Będzie też remont przepławki, która umożliwia rybom w okresie tarła wędrówkę wzdłuż rzeki oraz przydrożnego rowu odprowadzającego wodę.

Wały przeciwpowodziowe mają być bardziej stabilne i nie przepuszczać wody. Stanie się tak m.in. dzięki unowocześnieniu rowu. – To bardzo ważna inwestycja dla nas, mieszkańców terenów leżących przy Odrze – przyznaje Andrzej Borowiak, sołtys wsi Wały, która mocno ucierpiała podczas powodzi w 1997 roku. – Cieszę się, że wały zostaną umocnione, ale z perspektywy naszego bezpieczeństwa, ważniejsze są rowy. To one mają zapobiegać przesiąkaniu wody przez wały. Teraz nie są dobrze udrożnione i mieszkańcom zalewa piwnice. Teraz jest szansa, że takie sytuacje się nie powtórzą. Rowy będą pompowały przesiąkającą wodę z powrotem do Odry. To bardzo potrzebny i długo wyczekiwany remont.

Przedsięwzięcie jest jednym elementów modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Na ten cel w Programie Infrastruktura i Środowisko przeznaczono 1,1 mld zł. Dolnobrzeska inwestycja jest jedną z czterech, które otrzymały dofinansowanie.

Kilka dni temu podpisano umowę na rozpoczęcie inwestycji. Jedną ze stron jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, które realizuje przedsięwzięcie. Umowę jako przedstawiciel jednostki podpisał zastępca dyrektora Bartłomiej Pietruszewski. Z ramienia Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jednostki, która wdraża dofinansowane z UE inwestycje transportowe, dokument podpisał dyrektor Przemysław Gorgol. W spotkaniu uczestniczył też wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak i wiceminister rozwoju Witold Słowik.