Reklama

shopping-1165618__180Często zdarza nam się kupić buty, które w sklepie pasują idealnie, jednak w domu coś zaczyna gnieść, obcierać lub szybko pojawiają się uszkodzenia nie z naszej winy. Warto pamiętać, że mamy prawo towar zwrócić. Jak to zrobić?

Katarzyna Staroń, powiatowy rzecznik konsumentów przyznaje, że temat reklamacji wygląda na banalny, jednak w praktyce wiele osób nie posiada podstawowej wiedzy w tym zakresie i wielokrotnie jest oszukiwanych.

Jedną z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji) jest rękojmia. – Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z występującą wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru. Rękojmią objęte są wszystkie towary. Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, roszczenia reklamacyjne należy skierować do sprzedawcy – informuje Katarzyna Staroń. Pamiętajmy, aby sprzedawca wydał nam potwierdzenie złożenia reklamacji w formie pisemnej.

Gdy kupiony przez nas produkt będzie miał wadę fabryczną, z tytułu rękojmi nmożemy żądać od sprzedawcy: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienie od umowy) – o ile wada jest istotna.

W ciągu 2 lat od momentu wydania towaru możemy reklamować produkt u sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Czy paragon jest jedynym potwierdzeniem kupna? 

– Paragon fiskalny nie jest konieczny do zareklamowania produktu. Trzeba jednak pamiętać, że znacznie ułatwia złożenie reklamacji – przyznaje powiatowy rzecznik konsumentów.

Paragon to jeden z wielu dowodów nabycia rzeczy w danym sklepie i w danej cenie. Inne to: świadkowie, wydruki z karty płatniczej czy kredytowej, e-maile.

Jeżeli żądanie złożone przez kupującego przy reklamacji dotyczy: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru, to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Co to oznacza? – Sprzedawca nie może po jego upływie odmówić spełnienia żądania konsumenta, nawet jeżeli wada powstała z jego winy i np. zalał urządzenie wodą – zdradza Katarzyna Staroń.

Co z gwarancją? 

Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji.

Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Dokument gwarancyjny powinien zostać wydany wraz z towarem.

Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególności powinna zawierać takie informacje, jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce; czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej; uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady; stwierdzenie “Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

– Warto pamiętać, że obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym – mówi Katarzyna Staroń.

– Korzystniejsza dla kupującego jest – co do zasady – rękojmia, ponieważ jej warunki są określone w przepisach prawa, których przedsiębiorca nie może w żadnym zakresie zmieniać na niekorzyść konsumenta. Wybór rękojmi daje konsumentowi większą pewność posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy – radzi powiatowy rzecznik konsumentów.

 

Reklama
Reklama
?