Odbiór paczek w Biedronce?

Według “Rzeczpospolitej” Biedronka będzie współpracować z duńską firmą SwipBox, która dostarczy automaty do odbioru paczek. Portugalski dyskont chce zaangażować do wspólnej działalności różne firmy logistyczne, m.in. DHL, FedEx i UPS.

– W najbliższym czasie wraz z firmą Swipbox Polska rozpoczniemy test maszyn paczkowych. Sieć Biedronka udostępnia przestrzeń w sklepach wspomnianej spółce. Pierwsze urządzenia będą uruchomione na Śląsku, a stopniowo będziemy włączać kolejne lokalizacje. W sumie planujemy montaż urządzeń w około 300 sklepach na terenie całego kraju. Początkowo będziemy wdrażali maszyny wewnątrz placówek, jednak z czasem mogą się pojawić również na zewnątrz naszych sklepów. To rozwiązanie ma być kolejnym udogodnieniem dla naszych klientów, natomiast o jego przyszłości zdecydują wyniki testu. Nie wykluczamy współpracy z kolejnymi operatorami na rynku maszyn paczkowych ani też innej formy współpracy niż dzierżawa przestrzeni w sklepie – Jeronimo Martins.
Czy doprowadzi to do otwartej biedronki w niedziele?

Sprostowanie

Nie jest prawdą, że właściciel sklepów „Biedronka” uruchamia sieć Paczkomatów. Wyraz
„Paczkomat” stanowi znak towarowy słowny, na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 18.02.2010
r. udzielił prawa ochronnego nr R.225679, w związku z czym prawo wyłącznego używania tego znaku
towarowego dla oznaczania swoich usług przysługuje jedynie spółce Inpost S.A. oraz dwóm innym
powiązanym z nią spółkom należącym do grupy kapitałowej Integer.pl S.A.