Reklama

14 marca rozpoczyna się ogólnoeuropejska kampania Tydzień z Internetem. W Polsce jej motyw przewodni to świadome korzystanie z sieci i bezpieczne e-zakupy. Blisko 450 bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych i pracowni komputerowych z całego kraju zorganizuje spotkania, których uczestnicy dowiedzą się m.in., jak tworzyć odpowiednie hasła do poczty elektronicznej, jak bezpiecznie płacić za zakupy w sieci, których danych nie powinniśmy podawać sprzedawcy, jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych. W trakcie akcji na stronie www.tydzienzinternetem.pl każdy może też rozwiązać quiz pozwalający sprawdzić wiedzę na temat praw konsumenckich. Kampanię wspiera między innymi Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Mapa uczestników
Mapa uczestników

Quiz jest okazją do zabawy, ale też do zdobycia informacji, jak dba o swoje dane i prawa konsumenckie. Składa się z 15 pytań, m.in. jak stworzyć bezpieczny numer PIN do karty płatniczej? Do kogo należy się zwrócić, gdy sprzedawca nie uznaje reklamacji? Co zrobić, gdy kupione w sieci buty okażą się za duże? O czym należy pamiętać logując się do poczty e-mail z publicznego komputera, np. w bibliotece? Wynikami można podzielić się w mediach społecznościowych – na Facebooku i na Twitterze (#TZI2016).

Na stronie www.tydzienzinternetem.pl można także sprawdzić, która instytucja w okolicy włączyła się w akcję i od 14 do 20 marca zorganizuje spotkanie dla mieszkańców. Znajdują się tam również zasoby partnerów kampanii, między innymi scenariusze zajęć i lekcje dotyczące bezpieczeństwa danych, kurs internetowy dla rodziców czy linki do stron, gdzie można znaleźć informacje o prawach konsumenckich (np. do strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl).  

Według danych GUS („Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015”), w 2015 roku blisko 40% Polaków (11 milionów osób) kupowało przez Internet towary lub usługi do użytku prywatnego. Odsetek kupujących w sieci różnił się jednak w zależności od m.in. miejsca zamieszkania i wieku. Transakcje online zawierało blisko 50% mieszkańców dużych miast, na wsi wskaźnik ten wynosił niecałe 30%. Zakupy w Internecie najczęściej robiły osoby w wieku 25-34 lata (64%), najrzadziej ludzie od 65 do 74 roku życia (6%). Polska znajdowała się na 20 miejscu pośród 30 krajów europejskich pod względem odsetka osób kupujących przez Internet (m.in. za Słowacją, Czechami czy Hiszpanią).

Mariusz Boguszewski, koordynator kampanii w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Nasza Fundacja od lat pracuje z bibliotekami i innymi instytucjami, przede wszystkim z najmniejszych miejscowości. Internet jest tam nie tylko źródłem informacji i wiedzy, ale też sposobem na korzystanie z tych samych zasobów, które w dużych miastach są na wyciagnięcie ręki – między innymi właśnie dzięki zakupom online. Ważne jest, aby Ci ludzie korzystali z tych możliwości w sposób bezpieczny – na tym szczególnie skupiamy się w tym roku.

Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową Telecentre-Europe (w Polsce koordynuje ją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego).
Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów (27 w tegorocznej edycji), a w spotkaniach
i działaniach towarzyszących akcji do tej pory wzięło udział w całej Europie ponad 800 000 osób.

Kampania Tydzień z Internetem jest wspierana przez partnerów, którzy promują akcję
i dzielą się na stronie kampanii swoimi zasobami dotyczącymi świadomego korzystania z sieci
i bezpiecznych zakupów online. Są to: Akademia Przyszłości, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Orange, Fundacja Szkoła z Klasą, SafeKiddo Foundation, mBank, Microsoft, UPC Polska.

Akcja została objęta patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Reklama
Reklama
?