Reklama

Kochasz Słowację? Zgłoś się po stypendium!

Polscy maturzyści, studenci lub doktoranci zainteresowani Słowacją oraz
Słowacy zainteresowani studiami związanymi z Polską mogą starać się o
stypendia w ramach Polsko-Słowackiego Funduszu Stypendialnego.

slovakia-959213_1280Nabór wniosków prowadzi Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej we Wrocławiu,
który we współpracy z Fundacją Edukacji Międzynarodowej od kilku lat
organizuje konkursy o stypendia Polsko – Słowackiego Funduszu
Stypendialnego. Stypendia polsko-słowackie wspierają uzdolnionych studentów
zainteresowanych budowaniem wzajemnego zrozumienia między Polakami i
Słowakami.

Kandydaci w tegorocznej edycji mogą składać wnioski do 18 marca 2016 roku w
siedzibie Konsulatu Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu. Regulamin
i wniosek konkursowy można pobrać na stronie internetowej Fundacji Edukacji
Międzynarodowej <http://www.fem.org.pl/> www.fem.org.pl.

W ramach konkursu stypendialnego można starać się o stypendia naukowe lub
artystyczne na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 lub na semestr
zimowy roku akademickiego 2016/2017, w maksymalnej kwocie 500 euro
miesięcznie. O wysokości stypendium zadecyduje Komisja oceniająca wnioski.
Dodatkowym warunkiem (wynikającym z Regulaminu) jest stałe zameldowanie
kandydata ubiegającego się o stypendium na terenie województwa
dolnośląskiego lub lubuskiego oraz studiowanie na 1, 2 lub 3 stopniu studiów
wyższych na uczelni w Polsce.

 

Reklama
Reklama
?