Tygodnik Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin

 

Redakcja:

ul. Zwycięstwa 15
56-100 Wołów

tel.:  71 389 53 09

Redakcja zaprasza od poniedziałku do piątku, od godz. 9 do 16.

Wydawca:

Kurier Press Spółka z o.o.
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 316514, w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 400 000 zł.

NIP: 898 214 75 87
REGON: 020842440

Rachunek bankowy:
BZWBK: 68 1090 2516 0000 0001 1017 4118
Kontakt:
e-mail: sekretariat@kuriergmin.pl

Dział Reklamy – Strona WWW

Dawid Glura, e-mail: dawidglura@kuriergmin.pl

Dział Reklamy – Gazeta

Tomasz Baliński, tel. 781- 120 -897, e-mail: tomasz@kuriergmin.pl

Natalia Gołubowska, e-mail: reklama@kuriergmin.pl

Redakcja – kontakt

redakcja@kuriergmin.pl

martaringart@kuriergmin.pl

paula@kuriergmin.pl

martyna@kuriergmin.pl

sport@kuriergmin.pl

Sekretariat

Agnieszka Kaliciak, e-mail: sekretariat@kuriergmin.pl

Tel. 71 319 -79-18

Telefony:

(71)  319 -79-18

500 -260 -215