Klöckner Pentaplast współpracuje ze szkołami

                      

Firma z Bukowic stawia na współpracę z uczniami. Aby poznać ich oczekiwania i pokazać możliwości zakładu, ich przedstawiciele nawiązali kontakt ze szkołami ponadpodstawowymi z naszego powiatu. Przed rozpoczęciem roku szkolnego odwiedzili cztery placówki oświatowe spotykając się z ich dyrektorami.

Pod koniec wakacji firma przekazała prezenty czterem szkołom z powiatu wołowskiego.

– Podarowaliśmy placówkom po 1000 sztuk długopisów, ołówków i kilkanaście zegarów do klas – to nasza akcja na początek roku szkolonego zacieśniająca współpracę – mówi Agnieszka Włodarczyk, specjalista ds kadr.

Podarunki trafiły do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. T. Kościuszki w Wołowie, Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Spacerowej 1 w Wołowie. A w Brzegu Dolnym do Zespołu Szkół Zawodowych i Powiatowego Zespołu Szkół im. Ossolińskiego.

Przedstawiciele firmy spotkali się z dyrektorami szkół, omawiając współpracę dotyczącą przyjmowania do zakładu stażystów, praktykantów oraz złożyli im ofertę objęcia wybranej klasy patronatem.

W tym roku w  Klöckner Pentaplast staże odbywało 6 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. T. Kościuszki w Wołowie: trzech mechatroników, dwóch w  IT i  jeden w logistyce. Trwały one miesiąc. Uczniowie wykonywali prace związane ze swoim zawodem pod czujnym okiem wykwalifikowanych specjalistów, w działach IT, Logistyki, Utrzymania Ruchu Ekstruzji i Termoformowania.

– Podczas wakacji na terenie zakładu, nasi uczniowie przygotowujący się do pracy w zawodach: technik informatyk, logistyk i mechatronik realizowali płatny staż zawodowy w Klöckner Pentaplast, finansowany z projektów zewnętrznych – unijnych – mówi Agnieszka Rak-Skrzypek, kierownik Szkolenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. – Celem nawiązanej współpracy jest pomoc szkole w praktycznym przygotowaniu młodzieży do realizacji zadań zawodowych w nowoczesnych warunkach technologicznych istniejących w zakładzie, jak również pozyskanie potencjalnych pracowników posiadających umiejętności umożliwiające zdobywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej. Zakład zainteresowany jest pozyskaniem pracowników w zawodzie technik mechatronik i technik logistyk. Przyszła współpraca ma polegać na organizacji praktyk zawodowych, staży, zajęć praktycznych, wycieczek zawodoznawczych na terenie Klöckner Pentaplast. Uczniowie szkoły mieli już okazję wziąć udział w takiej wycieczce podczas której zapoznali się ze specyfiką zakładu, profilem działalności, możliwościami zaopatrzenia i zbytu swoich wyrobów.