Porządkujemy teren przy ścieżce rowerowej

Porządkujemy teren przy ścieżce rowerowej

Powiat jako właściciel nieruchomości sąsiadujących z obecnie budowaną ścieżką rowerową do Mojęcic przy ul. Zaułek Zielony w Wołowie, wykonuje prace porządkowe terenu o łącznej powierzchni 1.8816 ha.

Prace mają związek z planowaną sprzedażą tych nieruchomości, by zwiększyć zainteresowanie nią nimi potencjalnych nabywców. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, lecz nie jest wykluczona zmiana jego przeznaczenia w części lub w całości na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Warto przy tym dodać, że Skarb Państwa, którego w powiecie reprezentuje Starosta Wołowski, przekazał w drodze darowizny na rzecz Gminy Wołów nieruchomości wchodzące w skład budowanej ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni 22.6497 ha, których wartość wyniosła 884.682 zł.

Progi wibracyjne

Zostały zakończone prace przy wykonaniu progów wibracyjnych na drodze powiatowej nr 1289D, ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie. Progi zostały umiejscowione przy dojeździe do przejścia dla pieszych oznakowanego znakami D-6 i pasami P-10. Efekt powstający po najechaniu na pasy w postaci wibracji i hałasu ma na celu informowanie kierowców o zachowaniu szczególnej ostrożności i przepisowej prędkości. Wykonane progi powinny skutecznie poprawić bezpieczeństwo pieszych.