Tworzymy lapidarium w Starym Siole

Tworzymy lapidarium w Starym Siole
Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej przygotowało się do prac związanych z utworzeniem lapidarium na cmentarzu rzymsko-katolickim w miejscowości Stare Sioło, koło Lwowa.

Prace rozpoczęliśmy w marcu 2016 r. poprzez wydobycie z gęstwiny zarośli i ziemi wielu elementów pomników, które zostały przywiezione na ten cmentarz kilkadziesiąt lat temu w związku z likwidacją starego cmentarza znajdującego się wówczas w sąsiedztwie kościoła. Część wydobytych z ziemi i zarośli elementów pomnikowych. Planujemy przygotować grunt pod ustawienie tych elementów w wydzielonym obszarze aktualnego cmentarza tj. wybranie warstwy ziemi (tzw. wykorytowanie), ułożenie warstwy piasku, geowłókniny i żwiru, wypoziomowanie, wykonanie obramowań tego obszaru i – jeśli pozwoli pogoda i czas – odczyszczenie mechaniczne i umycie ciśnieniowe części elementów, z ułożeniem ich na przygotowanym podłożu. W następnych etapach pozostanie dalsze czyszczenie i mycie, odnowienie napisów i zaimpregnowanie chemiczne wszystkich elementów. Na zakończenie postaramy się wykonać i postawić na tym obszarze odpowiednią tablicę informacyjną. W pracach otrzymujemy pomoc od przedstawiciela Sielskiej Rady Starego Sioła i pracownika Konsulatu RP we Lwowie – mieszkającego w Zimnej Wodzie Polaka.

W trakcie