Za sprzedaż dopalaczy kara jak za narkotyki!

Za sprzedaż dopalaczy kara jak za narkotyki
W życie weszła ustawa, w myśl której osoby rozprowadzające dopalacze na czarnym rynku, traktowane będą na równi z handlarzami narkotyków.

Ustawa ma na celu przede wszystkim ograniczenie wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Za posiadanie znacznych ilości grozi do trzech lat więzienia, a za handel nimi – nawet do 12 lat. Nowelizacja zakłada również zmianę samego definiowania substancji zakazanych, by ich producenci  łatwo nie “wymykali się” poprzez drobne zmiany składu i nową nazwę. W obowiązku będzie zgłaszanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej   przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, natomiast Główny Inspektorat Sanitarny do końca marca każdego roku będzie Nowe przepisy zakładają zapewnienie pomocy osobom uzależnionym od dopalaczy, tak jak uzależnionym od narkotyków. Obejmuje ona leczenie, rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne.

Warto nadmienić, że ofiarami dopalaczy coraz częściej padają osoby…

Więcej zdjęć i informacji znajdziecie na łamach gazety Kurier Gmin! Oraz na eprasa.pl/news/kurier-gmin