Zgłoś wandalizm, kradzież, rozbój

Istnieje narzędzie, które pozwala na zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń w lokalnej społeczności. Jako ono działa? Czym jest? Kto może z niego skorzystać? Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności jest poczucie bezpieczeństwa. Należy ono do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne zidentyfikowanie i przedstawienie niebezpieczeństw. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa umożliwia wymianę informacji pomiędzy lokalną społecznością i policją.
Aplikacja jest bardzo prosta i intuicyjna. Korzystając z wirtualnych narzędzi, jakimi dysponuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, możemy zaznaczyć miejsce, którym chcemy zainteresować Policję, wskazując rodzaj zagrożenia, jaki według nas w nim występuje. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa np. “wandalizm” lub “nielegalne rajdy samochodowe”.
Z Mapy może skorzystać każdy wchodząc na stronę internetową Policji, również na stronę Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.
Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać swoich danych.
Krajowa Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa możemy znaleźć na stronie https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html
O czym należy pamiętać? Zgłoszenia przez Mapę nie zastępują pilnej potrzeby interwencji Policji.