Reklama

W całej Polsce wsparciem w ramach programu “500+” objętych zostanie ok. 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. W gminach Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko wypłatą świadczeń zajmą się gminne ośrodki pomocy społecznej. Urzędnicy będą mieli prawo kontrolować na co są wydawane pieniądze oraz czy rodzic pracujący za granicą może wziąć je w Polsce.

500 zł na drugie i kolejne dziecko dla każdego bez względu na dochód (na pierwsze dziecko dla tych rodzin, które nie przekraczają 800 zł/1200 dochodu w rodzinie na osobę). Pieniądze dostanie każdy, kto złoży wniosek do miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Może to zrobić osobiście lub za pomocą strony internetowej. Rodzice mogą być rozwiedzeni lub żyć w konkubinacie – pieniądze dostanie ten, który sprawuje opiekę nad nieletnim. Są one wypłacane do ukończenia 18. roku życia przez dziecko.

fff

Ustawa zawiera również możliwe do zastosowania w wyjątkowych sytuacjach mechanizmy na wypadek marnotrawienia świadczenia wychowawczego, tak aby zapobiec wydatkowaniu dodatku niezgodnie z jego przeznaczeniem. Organ wypłacający pieniądze będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc w formie rzeczowej lub opłacić konkretne usługi, np. żłobek.

 

Więcej w najnowszym, już dostępnym, wydaniu Kuriera Gmin.
kurier_gmin_na_strone_d.a

 

 

Reklama
Reklama
?