Reklama

Pomoc na usamodzielnienie to pieniądze lub pomoc rzeczowa, które gmina przyznaje osobie albo rodzinie z niskimi dochodami. Z wnioskiem o świadczenie możemy się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w swojej miejscowości.

Pomoc na usamodzielnienie się może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku. Brzegu Dolnym jednorazowy zasiłek wynosi 2,5 tys. zł. W Wołowie 2 tys. 710 zł, a w Wińsku 2 tys. zł.

Zasiłek przysługuje  osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 542 zł miesięcznie lub rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 456 zł miesięcznie.

 baby-17343_1920Jak się ubiegać? 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku dziecka – na wniosek  jego rodziców.

W pierwszej kolejności musimy wypełnić wniosek, z którym zgłaszamy się do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności.

Następnym krokiem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz sporządzenie planu pomocy przez ośrodek pomocy społecznej.W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego ustalany jest plan pomocy.

Zgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie, najczęściej jest to miesiąc. Termin i formę wypłaty zasiłku ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej.

 

Więcej informacji w najnowszym, już dostępnym, wydaniu Kuriera Gmin.
kurier_gmin_na_strone_d.a

 

Reklama
Reklama
?