Pieniądze z województwa idą do Wołowa!

Pieniądze z województwa “idą” do Wołowa
Rozmowa z Cezarym Przybylskim, marszałkiem województwa dolnośląskiego

– Dofinansowanie przez samorząd województwa budowy ścieżki rowerowej to dobra wiadomość, którą przywiózł pan do Wołowa.

 

– Na Dolnym Śląsku mocno stawiamy na turystykę rowerową. Chcemy, aby nasz region był miejscem atrakcyjnym dla turystów z Polski i Europy oraz mieszkańców naszego województwa. Połączona sieć dróg rowerowych daje nie tylko możliwość aktywnego spędzania czasu z rodziną, przyjaciółmi, dostępu do atrakcji turystycznych, zwiedzenia Dolnego Śląska oraz zmierzenia się z kilometrami, ale także podnosi bezpieczeństwo w drodze do pracy i szkoły. W Wołowie, wraz z Burmistrzem Dariuszem Chmurą, podpisaliśmy umowę przekazania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego dofinansowania kwotą ponad 8 mln zł budowy dróg rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim. Dzięki temu zostanie wybudowanych blisko 30 km ścieżek rowerowych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą: kanalizacją deszczową, oświetleniem, oznakowaniem pionowym i poziomym. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

– Kolejna ważna dla Wołowa inwestycja to przebudowa drogi 338. Tu też samorząd województwa mocno wspiera finansowo gminę Wołów. Ile w sumie pieniędzy zostało przeznaczonych z województwa na tę inwestycje?