Reklama

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą świadczenie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Program ruszy w kwietniu.

Ustawa przewiduje, że rodziny co miesiąc dostaną po 500 zł na drugie i kolejne dziecko.

Uboższe rodziny, których dochody na osobę nie przekraczają 800 zł (1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka), dostaną pieniądze również na pierwsze dziecko.

archiwum (14)

Co należy podać we wniosku?

We wniosku o 500 zł każdy będzie musiał podać swoje dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, dane dzieci pozostających na naszym utrzymaniu: imię, nazwisko, numer PESEL (lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), datę urodzenia, stan cywilny.

Jeżeli ktoś stara się o pieniądze również na pierwsze dziecko, będzie musiał udowodnić odpowiednio niskie dochody. Przedkładanie zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego nie będzie jednak konieczne.

Jeżeli ktoś płaci podatek ryczałtowy, będzie musiał złożyć oświadczenie o faktycznie uzyskanych przychodach zadeklarowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Rolnicy będą musieli złożyć oświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego.

Jeżeli rodzic stara się o pieniądze na drugie czy kolejne dziecko, żadnych zaświadczeń i oświadczeń o dochodach nie będzie musiał składać.

Dzieciom adoptowanym świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Kiedy składać wnioski? 

Więcej w najnowszym wydaniu Kuriera Gmin.

kurier_gmin_na_strone_d.a

Reklama
Reklama
?