Reklama
Reklama

Dla wszystkich podatników rozpoczął się sezon rozliczeń. Sprawdź, do kiedy musisz się dopełnić obowiązku i jakie ulgi ci przysługują.

Każdy podatnik, który zarobił choć złotówkę, musi wykazać ją w zeznaniu rocznym.

–  Zeznanie roczne składają osoby, które w danym roku podatkowym uzyskiwały przychody, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – tłumaczy Izabela Buszkiewicz, inspektor działu obsługi bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Wołowie.

Do kiedy musimy złożyć zeznanie podatkowe za 2015 rok? 

Osoby, które uzyskały dochody z tytułu: umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, świadczeń socjalnych, emerytury, renty (PIT-37),  najmu, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (PIT-36),  z tyt. działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (PIT-36L), tyt. zbycia papierów wartościowych, akcji, obligacji, papierów wartościowych (PIT-38), z tytułu zbycia nieruchomości (PIT-39), muszą rozliczyć PIT do 30 kwietnia 2016 roku.

Zeznania podatkowe  z tytułu:  najmu, działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem (PIT-28),  z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową (PIT-16A) oraz duchowni (PIT-19),   podatnicy zatrudniający pracowników na umowę o pracę, zlecenie, o dzieło, emeryturę, rentę (PIT-4R) i pracodawcy zobowiązani do potrąceń świadczeń zryczałtowanego podatku (PIT-8AR) należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego do 31 stycznia 2016 roku.

CIT-8 za 2015 roku (osoby prawne), należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2016 roku.

– Jeżeli ostatni dzień terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta), termin przesuwa się na następny dzień pod dniu lub dniach wolnych od pracy – informuje  Izabela Buszkiewicz z Urzędu Skarbowego w Wołowie.

Termin złożenia deklaracji podatkowych za 2015 rok mija 2 maja 2016.

archiwum (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej, m.in. o odliczeniach jakie ci przysługują możesz przeczytać w najnowszym wydaniu Kuriera Gmin.
kurier_gmin_na_strone_d.a

Reklama
Reklama
?