Ulgi podatkowe dla inwestorów w Wołowie

Radni przyjęli uchwałę, dzięki której inwestujący w gminie Wołów będą mogli liczyć na zwolnienia podatku od nieruchomości nawet na 5 lat.

Ulgami podatkowymi zainteresowani są już trzej przedsiębiorcy z branży meblarskiej i metalurgicznej, którzy budują nowe obiekty przemysłowe i planują stworzyć nowe miejsca pracy w Wołowie. Obecnie gmina Wołów ma do sprzedania 38 działek, w tym 3 to tereny aktywności gospodarczej, a dwa z nich to działki działalności przemysłowej.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości jest kierowane zarówno do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu osób, jak i do firm o setkach miejsc pracy. Jednym  z warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorca, jest brak zaległości wynikających ze zobowiązań podatkowych jak również innych należności finansowych w stosunku do gminy (np. opłata za wywóz śmieci).
Mali przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o roczne zwolnienie od podatku od nieruchomości, jeśli wartość ich inwestycji wyniesie 500 000 zł. Za każde zainwestowane 50 000 zł więcej na rozbudowanie zakładu, mogą starać się o dodatkowy miesiąc zwolnienia z podatku. Z kolei średni przedsiębiorcy mogą liczyć na rok zwolnienia od podatku od nieruchomości, jeśli poniosą koszty inwestycji w kwocie minimum 1,5 mln zł. Za każde dodatkowe 150 000 zł poniesionego nakładu, mogą liczyć na dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości na 1 miesiąc. Duży przedsiębiorca dostanie zwolnienie od podatku od nieruchomości na rok czasu, jeśli nakłady na rozbudowę zakładu pracy wniosą minimum 4,2 mln zł, a za dodatkowe zainwestowane 350 000 zł może liczyć na miesiąc ulgi podatkowej.
Pomoc samorządu w takim kształcie będzie możliwa do 31 grudnia 2020 roku. Została ona uchwalona na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju o regionalnej pomocy inwestycyjnej. Więcej informacji dotyczących pomocy dla przedsiębiorców można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wołowie.