Wojewódzkie zawody w Wołowie – “Razem Bezpieczniej”

W Wołowie miał ostatni już półfinał XX edycji konkursu wiedzy o Policji “Razem Bezpieczniej”. Już od 20 lat policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy organizują wojewódzkie zawody edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

W finale rejonowym, który odbył się w Wołowskim Ośrodku Kultury udział wzięło 8 drużyn – HP w Wołowie, HP w Strzelinie, CKiW OHP w Oleśnicy, dwie drużyny z HP w Trzebnicy oraz dwie drużyny z HP we Wrocławiu. Młodzież była przygotowywana do konkursu przez policjantów w jednostkach terenowych na co dzień zajmujących się profilaktyką.

Finał rejonowy konkursu “Razem Bezpieczniej” poprzedza etap, podczas którego trójka uczestników wyłonionych w eliminacjach odbywa serię spotkań z funkcjonariuszami, którzy przekazują młodzieży wiedzę z zakresu tematyki konkursowej.

– Finał rejonowy, który odbył się 28 listopada, składał się z dwóch części. Pierwsza polegała na sprawdzeniu teoretycznej wiedzy o Policji. Test pisemny składał się z 20 pytań z tematyki obejmującej zagadnienia z zakresu procedur postępowania z nieletnimi, prewencji kryminalnej, przemocy w rodzinie, a także ogólnej wiedzy o Policji – mówi st. sierż. Marzena Pawlik KPP w Wołowie. – Zwycięzcą tego etapu został Marek Kuchczyński z HP we Wrocławiu udzielając 18 poprawnych odpowiedzi na 20 możliwych.

Cześć druga konkursu miała charakter artystyczny. Młodzież musiała wcześniej przygotować, a podczas konkursu zaprezentować inscenizację o tematyce uzależnień.

W tegorocznym półfinale w rejonie wrocławskim I miejsce, puchar i tytuł Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wywalczyła drużyna HP w Wołowie. W tym roku w skład drużyny z HP w Wołowie wchodzili Karol Kawalec, Kamil Dziedzic oraz Tobiasz Gąsiorek wraz z opiekunem z ramienia HP Panią Ewą Baszak.

II miejsce i puchar Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy zajęła drużyna HP ze Strzelina. III miejsce i puchar Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie powędrował do jednej z drużyn HP w Trzebnicy.

Jak podkreślał w wypowiedzi obecny na finale Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – nadkom. Paweł Adamczak – coroczne konkursy wiedzy o Policji są dla młodzieży OHP dużym wyzwaniem i zawsze cieszą się niezwykłymi emocjami, ale najważniejsze jest to, że wiedza przekazana przez policjantów jest przydatna nie tylko podczas konkursu, ale warta do zapamiętania na całe życie.

Wydział Prewencji komendy wojewódzkiej we Wrocławiu wraz z przedstawicielami OHP wybiorą w każdym rejonie po 1 drużynie, która zaprezentuje inscenizacje artystyczne podczas uroczystości podsumowania XX-letniej współpracy Dolnośląskiej Policji z Dolnośląskimi Hufcami Pracy, która odbędzie się 4 grudnia 2018 roku w Teatrze Muzycznym “Capitol” we Wrocławiu.