Harmonogramy odbioru odpadów w gminie Wołów na 2019 rok

Gmina Wołów – Wołów.

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów – Wołów 2019

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych – Wołów 2019

Gmina Wołów – tereny wiejskie.

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów – tereny wiejskie 2019

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych – tereny wiejskie 2019

Źródło: wolow.pl