W Radeczu podzielili się opłatkiem

Mieszkańcy Radecza, Żerkowa, Bukowic spotkali się w nowym roku, aby wspólnie zasiąść do stołu i podzielić się opłatkiem. Spotkanie z udziałem parafian i księdza proboszcza Mariana Rapacza, w tym  roku zorganizowano w świetlicy w Radeczu.

W uroczystościach uczestniczyli sołtys Radecza Sylwią Życzek, sołtys Żerkowa Marian Kołodziejczyk i Piotr Czarny, sołtys Bukowic i radny. Wspólne kolędowanie  rozpoczętą mszą świętą w kościele w Radeczu. Oprawę muzyczną podczas mszy zapewniły: Jolanta Drozda, Jolanta Kaleta, Joanna Śnieżek. W świetlicy do wspólnego kolędowania zaprosił chór dziecięcy Oremuski z Brzegu Dolnego.