Kastrujemy bezdomność – Akcja ratowania zwierząt

“Kastrujemy bezdomność”

Dolnobrzeska przychodnia dla zwierząt wraz z Fundacją Karuna sterylizuje bezpłatnie zwierzęta
To kolejna taka akcja Przychodni Weterynaryjnej Podaj Łapę Joanny i Artura Różyckich. Podczas ubiegłorocznej zostało wysterylizowanych kilkadziesiąt psów i kotów właścicielskich.
Z możliwości tej mogą skorzystać właściciele zwierząt z gmin Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko oraz Miękinia, którzy z powodów finansowych nie mogą sami opłacić zabiegu.
Liczba zgłoszeń ograniczona!
Chętne osoby proszone są o kontakt z przychodnią:
Przychodnia Weterynaryjna Podaj Łapę Joanna i Artur Różyccy
Brzeg Dolny, ul. Zwycięstwa 8
Tel. 71 3190378, 713-893-535
Przychodnia czynna jest w godzinach od 9.00 do 18.00, przerwa od 15.30 do 16.30