Cukrzyca kosztuje polską gospodarkę 7 mld zł rocznie. Pacjenci apelują do Ministra Zdrowia o dostęp do nowoczesnych leków

cukrzycaChoroba ta generuje koszty pośrednie i bezpośrednie na poziomie co najmniej 3,46 mld zł rocznie (pośrednie i bezpośrednie). Koszty powikłań to dodatkowe 3,57 mld zł rocznie.

W Polsce na cukrzycę choruje ok. 3 mln osób, z których aż 1/3 nie ma świadomości choroby. Powikłania tej choroby są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. WHO szacuje, że są one częstszą przyczyną zgonów niż AIDS, gruźlica i malaria łącznie.  W Polsce każdego roku z powodu chorób układu krążenia, które są najpoważniejszym powikłaniem cukrzycy (udary, zawały i inne choroby niedokrwienne serca) notuje się ponad 60.000 zgonów.

Środowisko diabetyków od lat apeluje do Ministra Zdrowia o dostęp do nowoczesnych terapii cukrzycy. Dziś Minister Zdrowia otrzymał list otwarty Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej oraz Fundacji Wstańmy Razem “Aktywna Rehabilitacja”, w którym pacjenci proszę o dostęp skutecznej i refundowanej w wielu krajach Europy terapii lekami z grupy GLP-1. W przypadku pacjentów cierpiących na sercowo-naczyniowe powikłania cukrzycy są one lekiem ratującym życie. Apel jest reakcją na lipcową listę leków refundowanych, na której po raz kolejny pominięto pacjentów zmagających się z cukrzycą.

Poza medycznymi konsekwencjami cukrzyca jest poważnym obciążeniem dla gospodarki. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna szacuje, że w 2015 r. wydatki związane z leczeniem cukrzycy stanowiły 9 proc. budżetów ochrony zdrowia w państwach europejskich, co stanowi równowartość 156 mld USD.

Bezpośrednie koszty leczenia powikłań cukrzycy w Polsce obejmujące hospitalizację i opiekę ambulatoryjną (bez kosztów refundacji leków) wyniosły w 2013 r. ponad 2 mld zł. Koszty związane z absencją chorobową, długoterminową niezdolnością do pracy, a także przedwczesnymi zgonami generują 1,49 mld zł kosztów rocznie. 740 mln zł rocznie to ekonomiczna konsekwencja przedwczesnych zgonów. 480 mln zł kosztuje gospodarkę długotrwała niezdolność do pracy spowodowana sercowo-naczyniowymi powikłaniami cukrzycy. Do tego dochodzi roczny koszt związany z absencją chorobową na poziomie 107 mln zł.

– Szczególnie niepokojące jest tempo, w jakim rosną bezpośrednie koszty powikłań cukrzycy. W ciągu 4 lat wzrosły one trzykrotnie – z kwoty 850 mln zł w 2009 r. do aż 2,5 mld zł w 2013 r.  – mówi dr Krzysztof Chlebus z I Kliniki i Katedry Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pełnomocnik Rektora ds. innowacji i transferu wiedzy, który bada ekonomiczne skutki powikłań cukrzycy. To bardzo dobrze ilustruje skalę wyzwania, z którym w najbliższym czasie musi się zmierzyć system opieki zdrowotnej – dodaje.