Koronawirus. 75 osób na kwarantannie w powiecie wołowskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantannną objętych jest 75 osób.

Osoby przebywające na kwarantannie w poszczególnych gminach:
– Gmina Brzeg Dolny – 34 osoby
– Gmina Wołów – 27 osób
– Gmina Wińsko – 14 osób

Spośród wszystkich 75 osób objętych kwarantanną, 47 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.