Minister o powrocie uczniów do szkół we wrześniu

Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował dzisiaj, że od 1 września uczniowie rozpoczną naukę w tradycyjnej formule.

– Chcemy, żeby podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym był tradycyjny model, w którym dzieci spotykają się z nauczycielami, zajęcia odbywają się w szkołach i stąd planujemy, że 1 września rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie w szkołach – powiedział Piontkowski.

W nowych wytycznych nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas zajęć. Uczniowie będą myć ręce po przyjściu do szkoły i przed posiłkami, a korytarze i sale będą dezynfekowane.

– Do placówki oświatowej przychodzą tylko zdrowi uczniowie, którzy nie mają objawów infekcji dróg oddechowych. To samo dotyczy pracowników szkoły. Te zasady obowiązują wszędzie i będą również obowiązywać w szkołach – mówił, dodając, że “osoby z zewnątrz”, będą miały obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Minister zdrowia o możliwych trzech modelach prowadzenia zajęć.

– Podstawowym jest tradycyjny, z powrotem do szkół przy zastosowaniu się do wytycznych ministerstwa zdrowia i ministerstwa edukacji. Jeżeli zdarzyłoby się, że na jakimś fragmencie naszego terytorium będzie znacznie większe zagrożenie niż na pozostałej części kraju, wówczas przewidujemy, że dyrektor szkoły, który zna specyfikę swojej placówki, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będzie mógł ograniczyć częściowo, lub w znacznym stopniu tego modelu nauczania. Mówimy tu o modelu mieszanym – część klas będzie mogła nadal uczęszczać do szkół, a część będzie przechodziła na kształcenie na odległość – dodawał minister.

/źródło: PolsatNews/