Posiedzenie komisji w sprawie uciążliwych zapachów na terenie oczyszczalni

Radni Brzegu Dolneoczyszczalniago zwołali posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska 6 czerwca o godz. 15:30 w sprawie nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni ścieków. Na spotkanie zaproszono dyrektor Biura Ochrony Środowiska PCC Rokita. Niespodziewanie miejsce posiedzenia zostało zmienione z siedziby Urzędu Miejskiego na zamknięty teren oczyszczalni ścieków, co uniemożliwia mieszkańcom uczestniczenie w spotkaniu. Co myślicie o tej decyzji? Komentujcie.