Sztandar rokickiej “Solidarności” ma już 35 lat

stadion2Ukrywany przed SB, pilnie strzeżony w stanie wojennym. Ważny symbol dla działaczy związku, do dziś towarzyszy wszystkim uroczystościom. W ostatnim wydaniu Kuriera Gmin przeczytacie historię sztandaru NZPO “Organika-Rokita”. Legendarni działacze NSZZ “Solidarność” opowiadają o okrągłej rocznicy poświęcenia sztandaru i przypominają najważniejsze wydarzenia, w których uczestniczył. Artykuł znajdziecie również na www.eprasa.pl