Wołowskie manewry :)

Na terenie gminy prowadzone są ćwiczenia wojskowe przez 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia. Założenia konspektu dotyczą żołnierzy NSR, którzy wzięli udział w ćwiczeniu. Wykonywali przypisane im zadania, wynikające z zajmowanych stanowisk służbowych. Główny nacisk położono na ćwiczenia z wykorzystaniem etatowego sprzętu łączności.