Wydziedziczenie spadkobiercy

renata-soltysiakPorad prawnych udziela Renata Sołtysiak z kancelarii adwokackiej w Wołowie.

 

Jest kilka sytuacji, gdy spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę.

1. Spadkobierca wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Norma powyższa dotyczy sytuacji, w których pomimo ingerencji spadkodawcy, jego przyszły spadkobierca zachowuje się niezgodnie z przyjętymi w społeczeństwie zasadami. Przykładowo: jego źródłem utrzymania jest działalność przestępcza, jest rozrzutny, jest hazardzistą, jest uzależniony od alkoholu, narkotyków, uchyla się od pracy zarobkowej i żyje na cudzy koszt (np. wyłudza zasiłek), prostytuuje się itd. Wskazane wyżej przesłanki będą podstawą do wydziedziczenia gdy, pomimo nacisków spadkodawcy, działalność ww. osoby była ciągła i stała. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli w czasie dokonania wydziedziczenia, do otwarcia spadku osoba wydziedziczona zmieniła styl życia czy sposób zarabiania na życie – część doktryny uważa – iż jest możliwość wnoszenia o unieważnienie wydziedziczenia z uwagi na ustanie jego przyczyn.

 2. Spadkobierca dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Przestępstwo powinno być potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – choć nie zawsze, np. w sytuacjach stwierdzenia winy, lecz odstąpienia od ukarania np. w wyniku przedawnienia, czy abolicji.

 3. Spadkobierca uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Oznacza to sytuacje, w których wydziedziczany odmawia udzielenia wsparcia, np.: w trakcie choroby, nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego, nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Jeśli osoba uprawniona do zachowku spełnia ww. przesłanki do wydziedziczenia, wówczas aktu wydziedziczenia należy dokonać w testamencie. 

W tym celu można sporządzić nowy testament (jeśli stary tego nie przewidywał) lub dokonać zmian w istniejącym.

Wydziedziczenie, nawet jeżeli zostało dokonane we właściwy sposób i było uzasadnione, staje się nieaktualne, jeżeli spadkodawca przebaczył wydziedziczonemu. Przebaczenie może nastąpić w jakiejkolwiek formie. Podobny skutek do przebaczenia ma sporządzenie przez spadkodawcę nowego testamentu, jeżeli w nowym testamencie spadkodawca wyraźnie wskazał, że odwołuje poprzedni testament i nie wydziedziczył ponownie uprawnionego do zachowku. Wydziedziczenie spadkobiercy powoduje, że jego zstępni stają się uprawnionymi do zachowku.