Z przychodni uciekają pacjenci

Jest dobra i złprzychodniaa wiadomość dotycząca naszej publicznej służby zdrowia. Zła jest taka, że z jednej z naszych przychodni odeszło kilkuset pacjentów. W najnowszym Kurierze Gmin przeczytasz, co na ten temat mówią radni powiatu wołowskiego i osoba odpowiedzialna za finanse w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie.