Szkodliwa substancja w mieszance studenckiej

Główny Inspektor Sanitarny wydał ważny komunikat.

– Na podstawie informacji przekazanych przez Niemcy do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) ustalono, że partia rodzynek pochodzących z Chile może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów ze względu na stwierdzony poziom pozostałości pestycydu – iprodionu – informuje GIS. – Rodzynki te zostały wykorzystane do produkcji dwóch partii mieszanki studenckiej określonych w tym komunikacie.

Mieszanka Studencka była dostępna w sieci sklepów Żabka (numery serii produktu 20000891 oraz 20001326.

– Żabka Polska sp. z o.o. podjęła działania mające na celu wstrzymania sprzedaży omawianego produktu – informuje GIS. – W związku tym firma poinformowała konsumentów o konieczności zwrotu lub wyrzucenia wskazanych partii produktu oraz przekazała do placówek handlowych komunikat o konieczności usunięcia ww. towaru z sali sprzedaży, a kolejno jego zwrot do magazynów centralnych.