Bieg Niepodległości

ORGANIZATOR MKS
„Rokita” w Brzegu Dolnym, MOSiR w Brzegu Dolnym, DOK w Brzegu Dolnym Adres: ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny

TERMIN I MIEJSCE
• Bieg odbędzie się dnia 11.11.2021 r. (czwartek).
• Start biegu będzie miał miejsce w Rynku (obelisk) o godzinie 11.45.
• Biuro zawodów znajduje się przy ul. Kolejowej 29 (Dolnobrzeski Ośrodek Kultury).
• Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 9.30 do 11.00.

KONTAKT
Dyrektor Biegu: Janusz Malik, e-mail: mosir@brzegdolny.pl Zapisy elektroniczne od 4 listopada 2021 r. do 10.11.2021 r. do godz. 12.00 na stronie internetowej: mosir.brzegdolny.pl i osobiście w dniu biegu 11 listopada 2021 r. od godz. 9.30 do 11.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 3. Zgłoszenia do biegu drogą elektroniczną do 10 listopada 2021 do godz. 12.00 i osobiście w dniu biegu w Biurze Zawodów w godz. 9.30 – 11.00.
 4. Zawodnicy wyrażają zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym mającym na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV.
 5. Zawodnicy są świadomi, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV, ryzyko to nadal istnieje i nie będą rościli żadnego odszkodowania od organizatorów biegu w przypadku zarażenia się wirusem SARS-CoV.
 6. Prawo startu mają osoby, które zgłosiły się drogą elektroniczną i osobiście oraz ukończyły 16. rok życia.
 7. Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (formularz będzie dostępny w dniu biegu w Biurze Zawodów).
 8. Dla pierwszych 100 zapisanych osób organizator zapewnia koszulki okolicznościowe.
 9. Na mecie 100 pierwszych uczestników biegu otrzyma medal okolicznościowy.
 10. Dla wszystkich uczestników po zakończeniu biegu przewidziano posiłek regeneracyjny.

  Zobacz też: