Brzeg Dolny remontuje szpital na oddział wewnętrzny i buduje basen

Najważniejsze inwestycje w nadchodzącym roku w gminie Brzeg Dolny to remont szpitala, w którym znajdzie się przeniesiony z Wołowa oddział wewnętrzny i budowa basenu.

Budżet gminy w 2021 roku wyniesie 97 210 000,00 zł, wydatki budżetu- 97 610 000,00 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w kwocie 400,000 zł sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 400,000 zł. Na
dzień 1.01.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 25 054 308,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029. Jednym z najważniejszych
wydatków inwestycyjnych jest dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 340 z drogą
powiatową 1353 w miejscowości Bukowice”. Łączny koszt finansowania to 2 mln zł. Koszt na rok budżetowy 2021 – 1 mln zł. Kolejna wielka inwestycja to modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym. Łączny koszt to 3 mln 950 tys. zł. W roku 2021 koszt dofinansowania zadania to 1 998 690,00 zł.
Nowy rok to zakończenie budowy kompleksów basenów zewnętrznych. W 2021 r. wydamy na to 6 200 000,00 zł. Cały koszt inwestycji wyniesie 18 200
000,00 zł. Gmina Brzeg Dolny w przyszłym roku wyda 200 tys. zł na zabudowę wnętrz osiedlowych, taka sama suma pójdzie na kanalizację miasta.