Burmistrz przypomina o obowiązkach zarządców

– Przypominam o obowiązku usuwania śniegu z dachów, usuwania sopli, nawisów lodowych i śniegowych przez właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych – pisze w specjalnym komunikacie burmistrz Paweł Pirek.

– Przypominam również, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego zagrożone jest odpowiedzialnością karną: „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – informuje burmistrz Brzegu Dolnego.