Co dostaliśmy od WOŚP w naszym szpitalu?

W 2018 roku Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Neonatologiczny w Szpitalu Miejskim w Brzegu Dolnym otrzymał od Fundacji WOŚP nowoczesny sprzęt medyczny. Jakiego rodzaju sprzęt trafił do naszego szpitala? Rozmowa z prezes Zarządu PCM w Wołowie, Iloną Zmarlak. 

Nowy sprzęt medyczny dla noworodków

– Komu ratuje życie w naszym szpitalu sprzęt od WOŚP?

–  Noworodki rodzone w naszym szpitalu w 95% są zdrowe i dojrzałe. Około 5% z nich rodzi się z zaburzeniami oddychania, które stanowią poważniejsze zagrożeniem życia w tym okresie. Powody takich zaburzeń mogą być różne np. opętlenie pępowiną, które może spowodować niedotlenienie noworodka, jak również niewykryta wada serca, czy zakażenie wewnątrzmaciczne skutkujące np.zapaleniem płuc. Tym właśnie dzieciom można uratować życie zapewniając odpowiedni sprzęt. W tym celu, dzięki pomocy WOŚP, Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. wzbogaciło się w 2018r. w niezbędne do ratowania życia 2 stanowiska do resuscytacji, jak również sprzęt do dłuższego monitorowania czynności życiowych w postaci 2 kardiomonitorów, czy też monitorowania częstości i wspomagania oddechów: Vapoterm 2018. Wszystkie urodzone noworodki mają w pierwszych dniach życia żółtaczkę o różnym nasileniu. W celu zapewnienia należytej opieki, nadzorujemy poziom bilirubiny. Niezbędny okazał się otrzymany od Fundacji WOŚP nieinwazyjny miernik bilirubiny oraz lampa do fototerapii, którą stosujemy w przypadkach stwierdzenia wysokiego poziomu bilirubiny. Nadto noworodki ze stanami zapalnymi otrzymują antybiotykoterapię. Obecnie oczekujemy na kolejny dar WOŚP, jakim jest pompa strzykawkowa. Ponadto dzięki wsparciu Fundacji i przekazaniu 2 kolejnych urządzeń KTG, mamy możliwość bezpiecznego monitorowania stanu noworodka poprzez pomiar jego tętna na sali porodowej.

Fotel do kangurowania

– Ze sprzętu korzystają też przyszłe mamy?

– Poza wymienionymi powyżej sprzętami medycznymi, które z pewnością spowodują większe poczucie bezpieczeństwa mam nowo narodzonych dzieci, otrzymaliśmy również specjalnie dla nich 3 fotele do kangurowania. Zapewniają one możliwość położenia noworodka na własnej skórze i jego karmienia w bezpiecznej pozycji. Daje to możliwość nawiązania więzi już w pierwszych dniach życia dziecka.

– Dzięki sprzętowi nie musimy przewozić noworodków z problemami oddechowymi do wrocławskich szpitali?

– Noworodki, które wymagają specjalistycznego i długotrwałego leczenia są przesyłane do odpowiednich szpitali drugiego i trzeciego stopnia referencyjności. Respiratory umożliwiające podtrzymywanie oddechu są zlokalizowane w takich placówkach. Nasz oddział neonatologiczny zapewnia bezpieczeństwo noworodka w podstawowym zakresie zaburzeń oddychania.

Nowy sprzęt w szpitalu w Brzegu Dolnym

– Jakie są plany dotyczące rozwoju Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego w rok 2019?

– Dokładamy starań, aby rozwijać nasze oddziały i poprawiać jakość udzielanych świadczeń medycznych. W ostatnich latach wzbogacamy zasoby kadrowe współpracując ze specjalistami, co ma bezpośrednie przełożenie na podniesienie jakości usług, rosnące zaufanie do placówki, a w konsekwencji na liczbę nowo narodzonych dzieci w naszym szpitalu. I tak w roku 2015 z trudem osiągaliśmy 20 porodów w miesiącu, obecnie odnotowujemy ich ok. 55 miesięcznie. Ponadto w zakresie oddziału ginekologiczno-położniczego wzbogaciliśmy i rozszerzyliśmy ofertę zabiegów, co jest efektem współpracy z profesjonalnym zespołem, jak i zaopatrzeniem oddziału w odpowiedni sprzęt. W roku 2018 na potrzeby wykonywania procedur zabiegowych został zakupiony m.in. laparoskop oraz aparat do znieczulenia.Celem zarządu spółki jest dalsze podnoszenie jakości usług, utrzymywanie współpracy z lekarzami specjalistami i stopniowe doposażenie oddziałów w sprzęt medyczny.W tym miejscu pragnę gorąco podziękować Fundacji WOŚP i wszystkim osobom, które przyczyniły się do wzbogacenia naszych oddziałów w sprzęt medyczny.