Czy kolejne obiekty zespołu pałacowo-parkowego zostaną wyremontowane?

W Urzędzie Miejskim Brzegu Dolnego prowadzone są rozmowy dotyczące remontów i odbudowy kolejnych obiektów zespołu pałacowo-parkowego.

Na początku czerwca burmistrz Paweł Pirek oraz zastępca burmistrza Artur Michałek spotkali się z wojewódzkim konserwatorem zabytków Danielem Gibskim. – Podczas wizyty konserwatora rozmawiano o dalszej rewitalizacji zespołu ze szczególnym uwzględnieniem remontu pałacu, który czeka na remont dachu, wymianę okien oraz termomodernizację, a także o rewitalizacji pozostałych obiektów na terenie parku – mauzoleum, winiarni i herbaciarni – informuje dolnobrzeski ratusz.

– Konserwator zabytków zachęca nas do odbudowy obiektów parkowych, które w znacznej mierze są zniszczone. Tak w zasadzie, poza mauzoleum do dziś przetrwała jedynie piwnica winiarni. Konserwator poinformował nas, że posiada bogatą dokumentację – techniczną i zdjęciową – obiektów parkowych i sugerował ich odtworzenie – mówi zastępca burmistrza Artur Michałek.

/źródło: UM Brzeg Dolny/