Dlaczego było cicho w Brzegu o awarii chemicznej? Urząd wyjaśnia

Ostatnia awaria w PCC Rokita S.A. choć nie zagrażała życiu i zdrowiu, narobiła sporego zamieszania przez … brak informacji. Była za to dezinformacja w Brzegu Dolnym. Sąsiednia gmina – Oborniki Śląskie – wyjaśniała mieszkańcom, że są bezpieczni. Tydzień po sprawie dostaliśmy wyjaśnienie urzędników dolnobrzeskich. Publikujemy je w całości bez komentarza.

Przypomnijmy, w Brzegu Dolnym o awarię w zakładach chemicznych mieszkańcy pytali gminę Oborniki Śląskie. Tamtejsi urzędnicy na portalu społecznościowym wydali oświadczenie, w którym zawarta była informacja przekazana z PCC Rokita S.A. o całym wydarzeniu. To uspokoiło mieszkańców gminy Oborniki Śląskie, a zastanowiło mieszkańców naszej gminy, którzy długo nic nie wiedzieli o zaistniałej sytuacji. Wiemy już, że awaria nie była w żadnym stopniu niebezpieczna dla naszego miasta i okolic, ale wciąż zajmujemy stanowisko, że takową informację warto wysłać w systemie SiSMS lub udostępnić na Facebooku, tym bardziej, że lata wstecz zdarzały się informacje błahe o wydarzeniach prawie kulturalnych w naszym mieście. Pytanie co jest ważne, a co nie? PCC Rokita przekazała informacje i awarii do gminy. Ta uznała, że nie musi jej udostępniać mieszkańcom. Dlaczego?

W dniu wydania ostatniego numeru gazety nie mieliśmy odpowiedzi z Biura Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym. Otrzymaliśmy je w tym tygodniu i publikujemy w całości. Nie komentujemy.
Odpowiedź Urzędu:

Szanowna Pani Redaktor!

W dniu 10.09.2019 r. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzegu Dolnym otrzymało e-mailem informację o godz. 12:47 o następującej treści: „podczas wymiany zaworu na jednym z urządzeń w PCC Rokita, nastąpiła emisja niewielkich ilości trójchlorku fosforu. Powstałe znikome opary zostały zneutralizowane przez układ absorbcji. Działania zostały zakończone.”
Burmistrz Brzegu Dolnego nie wydał komunikatu, ponieważ nie doszło do żadnej poważnej awarii zagrażającej zdrowiu i życiu mieszkańców gminy Brzeg Dolny, a działania podjęte przez zakład zostały uruchomione zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie PCC Rokita SA.
Osoby funkcyjne, zabezpieczające procedury ratownicze w trybie natychmiastowym powiadamiają Burmistrza o: prowadzonych działaniach ratowniczych, rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia, który decyduje o uruchomieniu określonych działań ratowniczych.
Burmistrz powiadamia mieszkańców gminy zarówno o klęskach żywiołowych, jak i o sytuacjach kryzysowych, stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców gminy
za pomocą wszelkich dostępnych sposobów i środków, ze szczególnym uwzględnieniem:
 środków masowego przekazu (prasa, Internet),
 ruchomych zestawów głośnomówiących,
 systemu ARTsao z możliwością nadawania sygnałów akustycznych i komunikatów głosowych,
 systemu Samorządowej Informacji SMS – dla określonych grup i podmiotów oraz mieszkańców gminy zalogowanych w systemie.

ARTsao – Zintegrowany System Alarmowania i Ostrzegania ARTsao, który jest nowoczesnym, modułowym systemem służącym do alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach za pomocą sygnałów akustycznych lub komunikatów słownych. Został zakupiony przez PCC Rokita SA, która ponosi koszty jego bieżącego utrzymania, ubezpieczenia i serwisu. W roku 2007 oddany do eksploatacji. System ARTsao samodzielnie, kilkakrotnie w ciągu doby sprawdza poprawność działania stacji obiektowych; w odpowiedzi stacje obiektowe przesyłają informacje opisujące ich stan.
W 2009 r. wdrożono system Samorządowy Informator SMS. Uruchomiono komunikator głównie na potrzeby bezpieczeństwa oraz ostrzegania i alarmowania mieszkańców gminy na wypadek zagrożeń kryzysowych, awarii na terenie gminy itp. System prowadzony jest przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w postaci zamkniętych, wydzielonych grup osób odbierających krótkie SMS-owe ostrzeżenia oraz dla zalogowanych samodzielnie mieszkańców gminy. SI SMS, który funkcjonuje w oparciu o telefonię komórkową, został zakupiony przez Gminę Brzeg Dolny i jest przez nią finansowany.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje całodobowo pod numerem telefonu / faxu: 71 319 61 39, pod którym dyżur zapewniają osoby funkcyjne. Po godzinach pracy Urzędu automatyczna sekretarka informuje, że po tonowym wybraniu oczekiwanej pomocy (odpowiednio do rodzaju zagrożenia) rozmowa jest nagrywana.
Na przełomie 2010/2011 – za pośrednictwem poczty dostarczono wszystkim gospodarstwom domowym na terenie gminy „Instrukcję o postępowaniu ludności na wypadek zagrożenia chemicznego” w formie ulotki A-4.
Z kolei od 2011 roku i na bieżąco – zakłady pracy, gminne jednostki organizacyjne, zarządcy budynków mieszkalnych oraz pozostałe podmioty otrzymały „Instrukcję o postępowaniu ludności na wypadek zagrożenia chemicznego” w formacie A-2, celem wywieszenia w widocznych miejscach dla odbiorców.