Do szkół trafią nowoczesne pomoce dydaktyczne i książki

Szkoła Podstawowa nr 5 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym otrzyma pomoce naukowe o wartości 150 tys. zł.

Pomoce dydaktyczne mają służyć realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Będą to m.in. multimedialna pracownia chemiczna, monitory interaktywne, odczynniki chemiczne, czujniki pomiarowe do doświadczeń biologicznych, modele roślin i zwierząt, czy też oprogramowanie.

Pieniądze w wysokości 150 tys. zł przyznało placówkom Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każda ze szkół otrzyma po 75 tys. zł.

Z kolei  Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego uzyskało z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotację w wysokości 4 tys. zł. Pieniądze mogą ostać wydane na zakup do biblioteki szkolnej książek, niebędących lekturami. Gmina Brzeg Dolny wsparła szkołę grantem w wysokości 1 tys. zł.