Dolnobrzescy radni udzieli absolutorium burmistrzowi (video)

Stanisław Jastrzębski otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. “Za” głosowało 10 radnych, 3 było “przeciw”, 2 wstrzymało się od głosu.

Kto i jak głosował? Jaka była reakcja burmistrza? O co pytali radni i co budziło ich wątpliwości? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie we wtorkowym wydaniu Kuriera Gmin.

Poniżej możecie obejrzeć materiały video z sesji.