Dyrektor Ossolińczyka pokazała swojemu poprzednikowi jak się robi nabór

źródło: Liceum Ogólnokształcące im.J.M.Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Aleksandra Cholajda – Miłkowska podziękowała na sesji radnym za to, że mogła zająć się zarządzaniem szkołą. Chodzi o Liceum im. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, gdzie nabór nowa dyrektor przeprowadziła wzorowo. Jej poprzednik Piotr Smelkowski może się od niej uczyć. Gdyby tak szkoła była zarządzana, nigdy by nie upadła.

Dolnobrzescy radni na ostatniej sesji zajęli się zmianami w oświacie, które przyniosła im włączenie do gminnej edukacji Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego. Funkcjonujący Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Brzeg Dolny otrzymał niewielką zmianę – dodano do niego zapis o szkołach średnich. Było to niezbędne po tym jak Ossolińczyk został przejęty przez gminę. Zmieniono też warunki i tryb przyznawania stypendiów, co wynika z reformy systemu edukacji, której skutkiem jest wydłużenie okresu edukacji nauki w szkołach podstawowych do klasy VIII. Zapisy obowiązujące dotychczas były dostosowane do poprzedniego ustroju szkolnego, w którym nauka w szkole podstawowej kończyła się w kl. VI. W związku z likwidacją gimnazjów zasadne jest, aby o stypendia mogły ubiegać się dzieci z klas IV – VIII szkół podstawowych. Dotyczy to także stypendiów sportowych.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020 wchodzi w życie kolejny etap reformy systemu edukacji. Jego skutkiem będzie wydłużenie okresów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych. W liceach ogólnokształcących okres nauki wydłuża się z trzech do czterech lat.

Na sesji przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Lech rzekł: “Miło jest, że te uchwały będziemy podejmować, że się doczekaliśmy, że w końcu Rada Miejska w Brzegu Dolnym podejmuje taką uchwałę, nie jesteśmy skazani na żaden inny organ i jest mi miło. Życzę pani dyrektor i gronu pedagogicznemu jak najlepszych owoców wydanych z tej szkoły, życzę miłej pracy i żeby pomoc gminy mogła wpłynąć również na losy tej szkoły”.

Na sesji była obecna dyrektor szkoły Aleksandra Cholajda – Miłkowska wraz z nauczycielką języka angielskiego Kamilą Jawiarczyk. Dyrektor złożyła podziękowania za podjęcie wysiłku prowadzenia Ossolińczyka.

Nowa dyrektor szkoły szybko pokazała jak się robi fachowo nabór, który zakończył się ogromnym sukcesem. Jej poprzednik Piotr Smelkowski miał ogromny z tym problem i dał tylko powód do zamknięcia szkoły. Brak uczniów trudno czymkolwiek było mu uzasadnić. Wiec szukał winnych w całym powiecie, głowie w starostwie.  Wystarczyła zmiana dyrektora (wcześniej samorządowcy Brzegu Dolnego walczyli, aby nim był ciągle Piotr Smelkowski, pomimo słabych wyników rekrutacyjnych) do szkoły wpłynęło 180 podań od uczniów i tym samym zostanie utworzonych pięć  klas. Dobra promocja szkoły, ciekawe kierunki nauczania i przyjazna atmosfera zamiast polityki – to plusy, które przełożyły się na sukces. Gratulujemy nowej dyrektor!