Dziecko z koronawirusem w brzeskiej placówce

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym, poinformował rodziców dzieci klas 1-3 oraz rodziców dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, że u jednego dziecka z klas 1-3 przy okazji badań uzyskano pozytywny wynik na obecność wirusa COVID 19.

Dziecko w trakcie pobytu w szkole nie przejawiało żadnych niepokojących objawów chorobowych. Dyrektor ZSP nr 1 jest w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Wołowie.

Nadzorem epidemicznym objęci są wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, którzy byli w bezpośrednim kontakcie z zarażonym dzieckiem. Zarówno szkoła, która była czynna do 26 czerwca, jak i przedszkole, które jest czynne w okresie wakacyjnym, są objęte procedurami, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19.

Dyrektor ZSP nr 1 informuje rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 4, że w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wołowie, placówka funkcjonuje nadal.