Gmina chce szczepić mieszkańców przeciwko pneumokokom


Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie zostało wybrane realizatorem Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia.

W ramach programu przewidziano wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie przeciwko pneumokokom przez lekarza i pielęgniarkę. Szczepienia skierowane są do osób na stałe zameldowanych w gminie Brzeg Dolny.

Do Programu kwalifikowane będą osoby w wieku  50+ zameldowane na terenie gminy Brzeg Dolny spełniające poniższe kryteria:

  • nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom,
  • zameldowane na pobyt stały  na terenie gminy Brzeg Dolny lub zamieszkałe z zamiarem stałego pobytu (potwierdzenie przez Burmistrza),
  • osoby, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka jak: cukrzyca, POCHP, choroby krążeniowo-naczyniowe (wymagane potwierdzenia stanu zdrowia – zaświadczenie
    od lekarza prowadzącego, karta informacyjna leczenia szpitalnego),
  • stan zdrowia pozwalający na szczepienie,
  • wyrażenie zgody na szczepienie,
  • osoby wcześniej zaszczepione są wyłączone z programu.

Zgodnie z umową zaszczepionych w 2021 roku zostanie tylko 336 osób. Rejestracja tel. 71 380 53 96, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00. Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania, datę urodzenia, telefon kontaktowy. Rejestracja do programu potrwa do  15.09.2021r. (środa). Szczepienie zostanie przeprowadzone w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28.

/źródło: UM Brzeg Dolny/