Godziny rozpoczęcia roku szkolnego w przedszkolach i szkołach

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym poinformował o godzinach rozpoczęcia roku szkolnego w miejskich placówkach.

Przedszkole Samorządowe nr 1 – czynne w godz. 6:15–16:15.
Klub Dziecięcy – czynny w godz. 6:30–16:00.
Żłobek Miejski nr 1 – czynny w godz.6:30–16:00.
Po zamknięciu placówek następuje wietrzenie oraz dezynfekcja sal i pomieszczeń wspólnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

(Szkoła Podstawowa nr 6 i Przedszkole Samorządowe nr 4)

Dzieci z Przedszkola nr 4 uczęszczać będą do placówki od 1 września w godz. 6:15–16:15 z pełnym wyżywieniem. Wyprawki przedszkolaków, zapakowane w foliowe torby, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, rodzice pozostawiają w przydzielonej szatni. Dzieci pod opieką jednego rodzica mogą wejść na teren szatni skąd odebrane zostaną przez wychowawców/ woźne oddziałowe.

Plan spotkań z uczniami w dniu 1 września 2020 r.:

Wilcza 4

 • Godz. 9:00 – spotkanie uczniów klas I i rodziców z dyrektorem i nauczycielami na dziedzińcu szkolnym. Uczniowie pod opieką wychowawców udają się na spotkanie w klasach lekcyjnych. Rodzice oczekują na pierwszoklasistów na podwórku szkolnym, w maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego. Po spotkaniu nauczyciele przekazują uczniów oczekującym rodzicom/opiekunom.
 • Godz. 10:00 – uczniowie klas II i III spotykają się z nauczycielami na dziedzińcu szkoły. Udają się na spotkania z wychowawcami do swoich klas. Po spotkaniu uczniowie będą wyprowadzeni przez wychowawców na teren dziedzińca głównego, skąd udają się do domów.
  Na terenie szkoły nie ma obowiązku używania maseczek przez uczniów i nauczycieli. Rodzice uczniów klas 1-3 nie wchodzą na teren szkoły.
  Świetlica szkolna 1 września pracuje w godz. 6:15–16:15.

Młodzieżowa 2

 • Godz. 9:00 – wychowawcy klas V-VIII na dziedzińcu szkolnym oczekują na uczniów, których wyznaczonymi wejściami wprowadzają do przydzielonych klas.
 • Godz. 10:00 – uczniowie klas IV spotkają się z dyrektorem i wychowawcami na dziedzińcu głównym.

W tym dniu tylko uczniowie i nauczyciele mogą przebywać na terenie podwórka i szkoły. Na terenie szkoły nie ma obowiązku używania maseczek przez uczniów i nauczycieli. Rodzice uczniów klas IV-VIII nie wchodzą na teren szkoły.

Świetlica szkolna pracuje 1 września od 7:15 do odjazdu ostatnich uczniów klas IV-VIII.

Uczniowie dojeżdżający klas I-VIII i oddziałów zerowych zobowiązani są do noszenia maseczek w autobusach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

(Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole Samorządowe nr 2)

Dzieci z przedszkola uczęszczać będą do placówki od 1 września w godzinach 6:15–16:15 z pełnym wyżywieniem. Wyprawki przedszkolaków, zapakowane w foliowe torby, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, rodzice pozostawiają w przydzielonej szatni.

Plan spotkań z uczniami 1 września 2020 r. (wtorek):

 • Godz. 9:00 – spotkanie uczniów klas I i rodziców z dyrektorem i nauczycielami na dziedzińcu szkolnym. Uczniowie pod opieką wychowawców i jednego z rodziców, w maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego, udają się na spotkanie do klasy.
 • Godz. 10:00 – uczniowie klas II i III spotykają się z nauczycielami na dziedzińcu szkoły. Udają się na spotkania z wychowawcami do swoich klas. Po spotkaniu uczniowie będą wyprowadzeni przez wychowawców na teren podwórza głównego, skąd udają się do domów.
  Rodzice uczniów klas I-III nie wchodzą do budynku szkoły.
 • Godz. 11:00 – wychowawcy klas IV-VIII oczekują na uczniów, których wyznaczonymi wejściami wprowadzają do przydzielonych klas. W tym dniu tylko uczniowie i nauczyciele mogą przebywać na terenie podwórka i szkoły. Rodzice uczniów klas IV-VIII nie wchodzą na teren szkoły.

Świetlica szkolna 1 września 2020 roku pracuje w godz. 6:30–16:30.

Uczniowie dojeżdżający klas I-VIII i oddziałów zerowych zobowiązani są do noszenia maseczek w autobusach.

Przedszkole Samorządowe nr 3

 • Przyprowadzanie dzieci w godz. 6:15–8:00.
 • Odbieranie dzieci: od 11:45 do 12:10 i od 14:00-16:10.

Godziny otwarcia placówki: 6:15–16:15.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
(Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Przedszkole Samorządowe nr 5)

1 września 2020 r. oficjalnie przywitani zostaną wyłącznie dzieci z przedszkola oraz uczniowie z klas: Ia, Ib i IVa. Natomiast pozostali uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych.

 • Godz. 8:30 – dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 5 (dawny „oddział przedszkolny”) – spotkanie na podwórku szkolnym (za budynkiem szkoły) z dyrekcją oraz wychowawcami. Dziecku może towarzyszyć jeden rodzic na czas oficjalnego spotkania, zaopatrzony w okrycie ust i nosa. Istnieje możliwość przyprowadzenia w tym dniu dziecka zwyczajowo na godz. 6:15 i odebrania go o godz. 16:15. Przedszkolaki wchodzą do budynku zawsze bocznym wejściem – od strony placu zabaw.
 • Godz. 9:15 – uczniowie klas Ia i Ib – spotkanie na podwórku szkolnym z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami (wejście od strony przystanku autobusowego), następnie przejście do klasy. Dziecku może towarzyszyć jeden rodzic na czas oficjalnego spotkania tylko na dworze, zaopatrzony w okrycie ust i nosa.
 • Godz. 10:00 – uczniowie klas II i III – spotkanie z wychowawcami w klasach – wchodzimy przez główne drzwi.
 • Godz. 10:00 – uczniowie klasy IV – spotkanie z dyrekcją oraz wychowawcą na podwórku szkolnym (za budynkiem szkoły) – wejście od strony przystanku autobusowego.
 • Godz. 10:30 – uczniowie klas V-VIII – spotkanie z wychowawcą w klasach – wchodzimy głównym wejściem.

Godziny pracy Przedszkola Samorządowego nr 5: 6:15–16:15. Zajęcia programowe trwają w godz. 8:00–13:00. Prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim

 • Uczniowie klas II-VIII rozpoczynają w swoich klasach o godz. 9:00.
 • Klasa I rozpoczyna rok szkolny  na sali gimnastycznej również o godz. 9:00.

Przedszkole:

 • Grupa 6-latków – godz. 7:30,
 • Grupa 3-5-latków – godz. 8:00.
 • Przyprowadzanie dzieci do grupy 6-latków – do godz. 7:45, odbiór do godz. 12:30.
 • Przyprowadzanie dzieci do grupy 3-5-latków – do godz. 8:15, odbiór do godz. 13:00.

Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego

 • Godz. 9:00 – klasy drugie spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.
 • Godz. 10:00 – spotkanie klas pierwszych z dyrektorem szkoły oraz z wychowawcami, aula szkolna.

Każdy uczeń wchodzący do szkoły powinien mieć maseczkę/przyłbicę, którą może zdjąć po dotarciu do klasy i zajęciu miejsca w ławce. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować dłonie.

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Godz. 9:00 – rozpoczęcie roku szkolnego na terenach zielonych obok szkoły dla uczniów wszystkich klas.