Kardynał Gulbinowicz pozbawiony insygniów biskupich przez papieża

W ostatnich latach kardynała Gulbinowicza publicznie oskarżano o nadużycia seksualne, jakich miał się dopuścić. Zarzucano mu również kontakty ze służbami w czasach PRL i poręczenie za księdza pedofila.

Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała 6 listopada komunikat w sprawie kardynała. Henryk Gulbinowicz otrzymał od Stolicy Apostolskiej zakaz uczestniczenia w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniu publicznym.

– Nie może już używać insygniów biskupich, a także został pozbawiony prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze. Ponadto Henryk Gulbinowicz musi wpłacić pewną kwotę na rzecz Fundacji św. Józefa powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych. Kwota nie została podana w komunikacie – informuje portal gazetawroclawska.pl

W 2004 roku kardynał Henryk Gulbinowicz został Honorowym Obywatelem Brzegu Dolnego. Przypomnijmy, że radni Radni uhonorowali ks. kardynała m.in. za to, że jest autorytetem duchowym, moralnym i naukowym; za ekumenizm, czyli budowanie porozumienia między wyznawcami różnych religii; za działalność charytatywną. Wraz z honorowym tytułem ks. kardynał Henryk Gulbinowicz otrzymał legitymację nr 3 Honorowego Obywatela Brzegu Dolnego oraz pamiątkowy herb.