Kończy się przebudowa skrzyżowania Radecz-Godzięcin i Wołów-Bukowice

W miniony czwartek odbył się techniczny odbiór ronda oraz przebudowanego odcinka drogi pomiędzy Radeczem a Godzięcinem. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz firmy STRABAG, która realizowała inwestycję. Gminę Brzeg Dolny, która współfinansowała przedsięwzięcie reprezentował Paweł Czarny, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej.

/źródło: Brzeg Dolny/