Kontrola w DOK-u trwa. Nie ma protokołu, bo nie ma dokumentów

Miesiąc temu radny Janusz Kawalec złożył do przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym wniosek o wyłączenie z dyskusji nad protokołem pokontrolnym w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury radnego Jarosława Iskry, który jest tam zatrudniony. W porządku obrad ostatniej sesji taki wniosek się nie znalazł.
Po burzliwych dyskusjach rajcowie zagłosowali nad włączeniem wniosku do porządku obrad. Jaki był wynik głosowania? Kto był za, kto przeciw, a kto się wstrzymał? Jak całą sprawę komentują radni? I jakie powiązania prywatno-służbowe wychodzą na jaw? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie w aktualnym wydaniu Kuriera Gmin, a poniżej materiały video z ostatniej sesji.