Łączą przedszkole ze szkołą

W Brzegu Dolnym dyrektorzy dostaną wypowiedzenia z pracy, bo gmina łączy przedszkole nr 2 ze szkoła nr 1. Rodzice i kadra pedagogiczna nie zgadza się na takie działania.

Małgorzata Bołdyn, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu UM próbowała wyjaśnić dlaczego tak się dzieje. Jak mogli usłyszeć zebrani “bo organ tak zdecydował”. Nauczyciele nie wierzą w nowy konkurs na stanowisko dyrektora a rodzice nie chcą, aby szukano oszczędności w oświacie kosztem ich dzieci.

Więcej w jutrzejszym wydaniu Kuriera Gmin.