Mieszkańcy zgłosili dziewięć Inicjatyw Kulturalnych

W Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury odbyło się posiedzenie komisji konkursowej „Dolnobrzeskich Inicjatyw Kulturalnych”, realizowanych w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne 2020.

– Zgłoszonych zostało dziesięć projektów Inicjatyw Kulturalnych, komisja konkursowa oceni wnioski pod względem merytorycznym i wybierze od trzech do siedmiu, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu – informuje Urząd Miejski w Brzegu Dolnym.

Uczestnikami mogły być osoby indywidualne (m.in. animator, hobbysta, pasjonat) oraz grupy nieformalne (minimum trzy osoby, ze wskazanym liderem grupy).

/źródło:brzegdolny.pl/